top of page

בקבוק

אחד החדרים היפים ביותר במוזיאון היהודי של פורטו הוא חדר היין של פורטו.  

בכל רחבי העולם, יין פורט הוא מותג בעיר.  

הקהילה היהודית של פורטו היא גם מותג של העיר.  ההיסטוריה של הקהילה היהודית עתיקה מאוד והתחילה לפני 

ייסודה של פורטוגל.

bottom of page