top of page

המוזיאון היהודי של פורטו קיבל את ציון השבח של שרשרת ההצטיינות של פיטר הראשון, המשחרר

היום האירופי לתרבות יהודית בפורטו

מקהלת מקור חיים

קונצרט של דוד ד'אור באופורטו

קונצרט של זיכרון ספרדי

bottom of page